TEMPMATIC

Охлажда и обезвлажнява въздуха.

Постоянна приятна температура в пътническото отделение.

Полуавтоматичната климатична система TEMPMATIC повишава удобството чрез приятно темперирано пътническо отделение и допринася в значителна степен за поддържане на добрата кондиция на водача. Климатичната система регулира самостоятелно температурата в пътническото отделение. Силата на вентилацията и разпределянето на въздуха се настройват ръчно. При темперирането въздухът се обезвлажнява, чрез което се предотвратява запотяване на стъклата отвътре. Интегриран филтър създава допълнителна бариера срещу цветни полени и прах.

Ако за около 2 секунди се натисне бутонът за рециркулация, автоматично се затварят всички отворени стъкла с електрическо задействане – освен отварящите се навън стъкла отзад. Повторно по-продължително натискане връща стъклата отново в отвореното изходно положение.