Асистент при страничен вятър

Подпомага спазването на пътната лента при страничен вятър.

Може да намали излизането от пътната лента чрез спирачни въздействия.

Асистентът при страничен вятър може своевременно да идентифицира излизане от пътната лента, причинено от силни странични пориви на вятъра, и да подпомогне водача да остане в пътната лента. Тъй като внезапно излизане на автомобила от пътната лента може да предизвика непремерени реакции на водача. Асистентът при страничен вятър може да коригира автоматично курса на автомобила при скорост над 80 км/ч. Така значително се намалява изместването от лентата и въздействието на страничния порив на вятъра до голяма степен се компенсира, съответно намалява.