ATTENTION ASSIST

Предупреждава водача при преумора.

Анализира релевантните параметри, за да разпознава уморени водачи.

ATTENTION ASSIST може да помогне за избягване на краткотрайното заспиване и така най-вече при дълги пътувания и при нощни пътувания допринася за подобрената пътна безопасност. Системата предупреждава водача оптично и акустично, когато разпознае типични признаци на преумора или невнимание, и го подканва да направи почивка. За да бъде анализирано пътното поведение, движенията на волана се оценяват и се използват за изготвяне на индивидуален профил на водача.

Петстепенна цветна хистограма визуализира актуалното състояние на вниманието на водача и го показва на мултифункционалния дисплей на комбиинструмента. Ако ATTENTION ASSIST установи понижено внимание, символ за чаша кафе подканва към почивка и се чува звуков сигнал. Системата е активна при скорост от 60 до 200 км/ч; в комбиинструмента тя може да се настройва в зависимост от желаната чувствителност и да се изключва.