DISTRONIC

Улеснява в еднообразни пътни ситуации.

Активен асистент за дистанция DISTRONIC

Радарнобазираният активен асистент за дистанция DISTRONIC поддържа автоматично дистанцията спрямо движещите се отпред автомобили и подпомага водача например при движение по магистрала или при често спиране и потегляне. Активният асистент за дистанция DISTRONIC ускорява самостоятелно и задейства спирачките с максимално половин спирачна мощност, за да спази безопасната дистанция. Ако системата разпознае, че е необходимо водачът да задейства спирачките по-силно, се чува предупредителен звуков сигнал на интервали и светва предупредителен символ.

Активният асистент за дистанция DISTRONIC може да бъде активиран чрез задействане на лоста TEMPOMAT при скорост над 20 км/ч. Той работи в скоростния диапазон от 0 до 200 км/ч. Ако натиснете леко педала на газта или дръпнете лоста TEMPOMAT, автомобилът потегля отново и при подходяща пътна ситуация ускорява автоматично до настроената скорост.