Активен спирачен асистент

Подпомага от момента на предупреждаването до пълното спиране.

Активен спирачен асистент

Активният спирачен асистент може да подпомогне предотвратяването на злополуки с движещите се отпред автомобили и с пресичащи пешеходци, както и да намали последиците от злополуката. При идентифицирана опасност от сблъсък първо се подава предупредителен визуален и звуков сигнал. Ако водачът започне да натиска спирачка, той евентуално се подпомага от адаптивния спирачен асистент. При необходимост този асистент създава допълнително спирачно налягане, за да се избегне по възможност сблъсък. Ако водачът не е активен, системата започва автоматично самостоятелно аварийно задействане на спирачките. При ниски скорости това може да е достатъчно за предотвратяването на удар с автомобила отпред.