Плъзгаща се врата отляво

Двойна гъвкавост с 2 плъзгащи се врати.

По-бързо качване и слизане, както и товарене и разтоварване.

Плъзгащата се врата от лявата страна на автомобила предлага допълнителен достъп до автомобила. По този начин товаренето и разтоварването, съответно качването и слизането стават по-бързи и по-гъвкави, например при стеснени пътни ситуации в центъра на града.