Светодиодна лента

Добре осветено товарно отделение.

Енергоспестяващо осветление, по възможност без сенки.

Светодиодната лента в товарното отделение е монтирана горе в задната част, така че при осветяването на товарното отделение да се образуват възможно най-малко сенки. Светодиодната техника позволява нисък разход на електрическа енергия и впечатлява с дълготрайност.