Двукрили задни врати на багажното отделение

Двукрили задни врати на багажното отделение за по-лесно товарене и разтоварване.

Отварящи се докрай врати, фиксиращи се в 2 позиции.

Двукрилите задни врати на багажното отделение могат да се отварят до страничните стени на автомобила и там да се фиксират с помощта на магнитни фиксатори за вратите. По този начин значително се облекчават товаренето и разтоварването на обемисти товари, например чрез вилкови високоповдигачи. При ограничено място автомобилът може с отворени докрай задни врати на багажното отделение да се доближи директно до товарни рампи или до товара. Двукрилите задни врати на багажното отделение се фиксират в 2 позиции: веднъж при ъгъл на отваряне от 95° и след това при пълно отваряне до страничните стени. Магнитните фиксатори за вратите предотвратяват нежеланото затваряне на вратите.