Audio 10

Радио, свързано в мрежа по най-добрия начин.

С Bluetooth® интерфейс и порт, тип USB-C.

С Audio 10 можете да правите много повече от това да слушате радио – например да телефонирате чрез функцията „Свободни ръце“ или да пускате музика от мобилно крайно устройство. Устройството с единичен дин разполага за тази цел с Bluetooth® интерфейс и един порт, тип USB-C, с функция за зареждане.