Система от шини за закрепване на товари

Гъвкаво обезопасяване на товара.

Прикрепени в пода системи шини за фиксиране на товари.

Системата за закрепване на товари позволява правилно и гъвкаво обезопасяване на товара. Товарът може да се фиксира върху 2-те шини за закрепване на пода на товарното отделение с помощта на опционалните халки за закрепване и ремъци за закрепване. Максималното точково натоварване на опън на всяка шина за закрепване на товари е до 500 деканютона (daN). Разположението на отворите на разстояние от 25 мм позволява гъвкаво обезопасяване на товара по цялата товарна повърхност.