Непрекъсната преградна стена с 1 стъкло

Видимост назад въпреки преградната стена.

Отделя кабината от товарното отделение.

Непрекъснатата преградна стена на С-колоната със стъкло осигурява изглед към товарното отделение, съответно изглед назад в комбинация със стъкла в задния капак или в задните врати на багажното отделение. Тя предпазва пътническото отделение от товара, отделя го от товарното отделение и предпазва от замърсяване, прах и шумове. Освен това се подобрява комфортът при вентилация, тъй като отоплението може по-бързо да затопли кабината и пътническото отделение. 

От страната на товарното отделение преградната стена в комбинация със специализираното закрепване позволява обезопасяване на товара според изискванията. Също така товарите могат по-лесно да се подредят един до друг до преградната стена.