Кое е по-изгодно за мен, електрически задвижван транспортер или транспортер с двигател с вътрешно горене?
Кое е по-изгодно за мен, електрически задвижван транспортер или транспортер с двигател с вътрешно горене?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

В зависимост от профила на използване и предвид финансовото насърчаване на електромобилността е напълно възможно общите експлоатационни разходи (TCO) на електрически задвижван транспортер да са на нивото на автомобил с двигател с вътрешно горене. Повече яснота внася eCost Calculator: той предоставя информация за сравнение на годишните експлоатационни разходи на сегашния Ви автомобил с тези на електрически задвижван транспортер на Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text