Кое е по-изгодно за мен, електрически задвижван транспортер или транспортер с двигател с вътрешно горене?
Кое е по-изгодно за мен, електрически задвижван транспортер или транспортер с двигател с вътрешно горене?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

В зависимост от профила на използване и предвид финансовото насърчаване на електромобилността е напълно възможно общите експлоатационни разходи (TCO) на електрически задвижван транспортер да са на нивото на автомобил с двигател с вътрешно горене. Повече яснота внася eCost Calculator: той предоставя информация за сравнение на годишните експлоатационни разходи на сегашния Ви автомобил с тези на електрически задвижван транспортер на Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text