Как да шофирам възможно най-ефективно с моя електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?
Как да шофирам възможно най-ефективно с моя електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

3 различни програми за движение и 5 рекуперационни степени подпомагат ефективния стил на шофиране. Двете функции Ви позволяват да оптимизирате разхода на електрическа енергия и по този начин също и остатъчния пробег на Вашия електрически задвижван eVito Tourer PRO. В рекуперационна степен „D Auto“ ECO асистентът, който се включва автоматично, ще Ви помогне да използвате заредеността на акумулаторната батерия по възможно най-добрия начин. Той самостоятелно адаптира рекуперационната степен в съответствие с пътната ситуация.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text