Как да шофирам възможно най-ефективно с моя електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?
Как да шофирам възможно най-ефективно с моя електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

3 различни програми за движение и 5 рекуперационни степени подпомагат ефективния стил на шофиране. Двете функции Ви позволяват да оптимизирате разхода на електрическа енергия и по този начин също и остатъчния пробег на Вашия електрически задвижван eVito Tourer PRO. В рекуперационна степен „D Auto“ ECO асистентът, който се включва автоматично, ще Ви помогне да използвате заредеността на акумулаторната батерия по възможно най-добрия начин. Той самостоятелно адаптира рекуперационната степен в съответствие с пътната ситуация.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text