Какъв пробег може да се достигне в ежедневието с електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?
Какъв пробег може да се достигне в ежедневието с електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Пробегът на Вашия електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz зависи от конфигурацията на автомобила, особено от избора на максимално допустима скорост. Освен това действителният остатъчен пробег зависи от индивидуалния стил на шофиране, условията на пътя и трафика, външната температура, използването на климатична система/отопление и други консуматори на електрическа енергия. Индикацията за налична мощност и рекуперационните степени Ви помагат да използвате заредената батерия възможно най-ефективно и да достигнете голям пробег.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text