Какъв пробег може да се достигне в ежедневието с електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?
Какъв пробег може да се достигне в ежедневието с електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Пробегът на Вашия електрически задвижван транспортер Mercedes-Benz зависи от конфигурацията на автомобила, особено от избора на максимално допустима скорост. Освен това действителният остатъчен пробег зависи от индивидуалния стил на шофиране, условията на пътя и трафика, външната температура, използването на климатична система/отопление и други консуматори на електрическа енергия. Индикацията за налична мощност и рекуперационните степени Ви помагат да използвате заредената батерия възможно най-ефективно и да достигнете голям пробег.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text