Какво означават рекуперационни степени?
Какво означават рекуперационни степени?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

При рекуперацията се възстановя енергия, когато автомобилът се забавя. Например батерията се зарежда при спускане по наклон, вместо при задействане на спирачките да се губи енергията под формата на топлина. Силата на рекуперацията може да се настройва в 5 степени с помощта на перата на волана за превключване на предавките: D++ (0 m/s²), D+ (-0,5 m/s²), D (-1,0 m/s²), D- (-1,5 m/s²). В рекуперационна степен „D Auto“ ECO асистентът, който се включва автоматично, ще Ви помогне да използвате заредеността на акумулаторната батерия по възможно най-добрия начин. Той самостоятелно адаптира рекуперационната степен в съответствие с пътната ситуация.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text