Sprinter пътнически ван | Технически данни | Mercedes-Benz
Двигател OM651

Под капака: техническите данни, размери и тегла на Sprinter пътнически ван.

Размери и тегло

Дължина на автомобила
Вид покрив
Допустимо общо тегло
Задвижване

Мощно и икономично пътуване.

4 вида двигатели.

Който желае да успее, се нуждае от мощно задвижване: 4-цилиндровият дизелов двигател с 3 степени на мощност и V6-цилиндровия дизелов двигател [Sprinter пътнически ван с регистрация за лек автомобил: разход на гориво в комбиниран режим: 8,2 л/100 км; емисии на CO 2 в комбиниран режим: 214 г/км. Посочените стойности на разхода на гориво важат само за опционално предлаганите автоматични предавателни кутии без задвижване на всички колела]1* съчетават в Sprinter сила и икономичност по образцов начин. Доказалите се двигатели бяха допълнително оптимизирани по отношение на разхода на гориво, например чрез намаляване на вътрешното триене на двигателя. Всички видове двигатели се предлагат както с механична предавателна кутия2, така също и с автоматична предавателна кутия.

Строгият Евро 6, съответно Евро VI стандарт за отработените газове се спазва с помощта на технологията Selective Catalytic Reduction (Селективна каталитична редукция). Този метод намалява емисиите на азотен оксид в дизелови двигатели, като отработените газове се отвеждат през катализатор и азотните оксиди3 се преобразуват в азот и вода чрез добавянето на водно базиран AdBlue®.

1

Sprinter пътнически ван със сертификат за лек автомобил: разход на гориво в града/извън града/комбиниран режим: 9,4/7,5/8,2 л/100 км; комбиниран режим - емисии на CO2: 214 г/км [*]; клас ефективност: С. Посочените стойности на разхода на гориво важат само за опционално предлаганата автоматична предавателна кутия без задвижване на всички колела. Задвижване на всички колела ще се предлага от четвърто тримесечие на 2018 г.. Серийната 6-степенна механична предавателна кутия в комбинация с V6-цилиндровия дизелов двигател OM642 се очаква от четвърто тримесечие на 2018 г.. Реалните стойности на разхода на гориво зависят от теглото на автомобила и от избраните оборудвания.

2

Серийната 6-степенна механична предавателна кутия в комбинация с V6-цилиндровия дизелов двигател OM642 ще се предлага от четвърто тримесечие на 2018 г..

3

Към азотните окиси (NOx) принадлежат азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2).

Преглед на видовете двигатели на Sprinter:

  • Редови 4-цилиндров дизелов двигател в 3 степени на мощност
  • V6-цилиндров дизелов двигател1
1

Sprinter пътнически ван със сертификат за лек автомобил: разход на гориво в града/извън града/комбиниран режим: 9,4/7,5/8,2 л/100 км; комбиниран режим - емисии на CO2: 214 г/км [*]; клас ефективност: С. Посочените стойности на разхода на гориво важат само за опционално предлаганата автоматична предавателна кутия без задвижване на всички колела. Задвижване на всички колела ще се предлага от четвърто тримесечие на 2018 г.. Серийната 6-степенна механична предавателна кутия в комбинация с V6-цилиндровия дизелов двигател OM642 се очаква от четвърто тримесечие на 2018 г.. Реалните стойности на разхода на гориво зависят от теглото на автомобила и от избраните оборудвания.

Двигатели и стойности на разхода.

Тип автомобил
Задвижване
Стандарт за отработените газове

Lorem Ipsum