Дигитално радио (DAB)

Повече информация, по-добро приемане.

За приемането на дигитални цифрови стандарти DAB и DAB+.

Дигиталното радио разширява радио-, съответно мултимедийните системи с дигитален приемник и приема наземно излъчваните дигитални радиопрограми със стандарти DAB и DAB+. То впечатлява с големия избор (в зависимост от страната), добрите характеристики на приемане и впечатляващия звук. Освен това то предлага ценните допълнителни информации, например за пътната обстановка или за радиопрограмата. Тъй като предаването в цифров формат все още няма пълно покритие, дигиталното радио автоматично превключва в зависимост от силата на сигнала от дигитално на аналогово приемане и обратно.