Подготовка за монтиране на радио

Подготовка за свързване на радио

Включително 2-канални високоговорители отпред и антена.

Подготовката за радио дава възможност за лесно и бързо дооборудване на подходящ приемник в 1-DIN-монтажната рамка на средната конзола. След монтажа на радиото остава на разположение 1-DIN-гнездо, като отделение за вещи.