Камера за заден ход с индикация на вътрешното огледало

Повече безопасност при движение на заден ход.

Удобен помощник при паркиране и маневриране.

Камерата за заден ход прави видима зоната директно зад автомобила, която не може да бъде видяна непосредствено, на дисплей на вътрешното огледало за обратно виждане. Чрез това се увеличава безопасността при паркиране и маневриране – особено при стеснени условия на движение – и може да помогне да се предотвратят повреди на автомобила. Картината от камерата се появява във вътрешното огледало за обратно виждане, когато бъде включена предавката за заден ход, и се изключва автоматично, когато автомобилът потегли отново напред.