Активен асистент за следене на пътната лента

Подпомага водача за оставането в пътната лента.

Предупреждава и връща автомобила в лентата.

Невнимание или умора може да доведат до отклоняване на автомобила от лентата за движение, без това да бъде забелязано. Активният асистент за следене на пътната лента незабавно предупреждава водача осезателно чрез пулсиращо вибриране на волана. Ако не последва реакция, активният асистент за следене на пътната лента допринася чрез едностранни спирачни въздействия за връщането на автомобила обратно в лентата. Дали се пресичат непрекъснати маркировки на пътната лента, системата разпознава с помощта на камера.