Пакет паркиране ‌камера 360°

Паркиране и маневриране без усилия.

Обзорна видимост и предупреждение за препятствия.

Пакетът паркиране с камера 360° подпомага водача с обзорна видимост и асистент за паркиране изцяло при паркиране и маневриране. Камерата 360° прави зоната директно около автомобила видима, също и от перспективата на птичи поглед и под линията на прозорците. Тя спомага за идентифициране на препятствия при паркиране и маневриране. Освен това асистентът при паркиране до скорост от 10 км/ч предупреждава визуално и акустично за препятствия пред и зад автомобила и допринася за предотвратяването на повреди при паркиране и маневриране. Допълнителна подкрепа при потегляне осигурява Drive Away Assist, който автоматично намалява скоростта на потегляне, ако системата идентифицира преди потеглянето предмети в посоката на движението. Така може да бъдат предотвратени удари отпред поради включване на грешна предавка или сбъркване на ходовия и спирачния педал.