DISTRONIC

Повече безопасност с дистанция.

Улеснява на автомагистралата и при движение с често спиране и потегляне.

Активният асистент за дистанция DISTRONIC поддържа настроеното от водача разстояние до движещи се отпред автомобили и улеснява например при движение по автомагистрали или трафик с често спиране и потегляне. Системата ускорява самостоятелно и спира с максимално половината спирачна мощност, за да се запази безопасното разстояние. Ако системата идентифицира, че е необходимо по-силно задействане на спирачката, водачът се предупреждава визуално и акустично, така че – ако е необходимо – да може да спре автомобила. При опасност от сблъсък активният спирачен асистент се намесва допълнително, за да предотврати по възможност злополуката.