Товарен ван eSprinter | сервизно обслужване | търговски цели | Mercedes-Benz
Сервизно обслужване за товарен ван eSprinter

Сервизно обслужване за товарен ван eSprinter.

Дигитални услуги.

Mercedes-Benz Service

От самото начало добре осигурен: eSprinter с включен пакет за техническо обслужване и сертификат за акумулаторната батерия.

Интегриран пакет за техническо обслужване1

Включеният пакет за техническо обслужване покрива разходите за дейностите по техническо обслужване съгласно сервизната книжка и предписанията на производителя за първите четири технически обслужвания в рамките на първите четири години. Благодарение на редовния и професионален преглед на високоволтовите компоненти и други части и функции на автомобила, можете да разчитате на готовността за експлоатация и на запазването на стойността на Вашия транспортер. Днес и в бъдеще.

Включително сертификат за акумулаторната батерия2

С безплатния сертификат за акумулаторната батерия Mercedes-Benz AG, в допълнение към законовата гаранция, поема за период от още 6 шест години или до достигане на общ пробег от 160 000 км разходите в случаите на отказ на високоволтовата акумулаторна батерия. Освен това купувачът на Mercedes-Benz eSprinter получава гаранция, че максималният капацитет на високоволтовите акумулаторни батерии в модула на акумулаторните батерии е минимум 66 Ah (за батерия 35 кВч) и 88 Ah (за батерия 47 кВч).

Mercedes-Benz Сервиз 24 ч и MobiloVan.

В случай че възникне повреда, професионалният Mercedes-Benz Сервиз 24 ч ще Ви помогне да достигнете целта си. С гаранцията за мобилност от Mercedes-Benz MobiloVan тази и много други полезни услуги са част от серийното оборудване на всеки нов транспортер Mercedes-Benz.