Какво означават рекуперационни степени?
Какво означават рекуперационни степени?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

При рекуперацията се възстановя енергия, когато автомобилът се забавя. Например батерията се зарежда при спускане по наклон, вместо при задействане на спирачките да се губи енергията под формата на топлина. Силата на рекуперацията може да се настройва в 4 степени с помощта на перата на волана за превключване на предавките: D++ (0 m/s²), D+ (-0,5 m/s²), D (-1,0 m/s²), D- (-1,5 m/s²).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text