Мога ли да натоварвам моя електрически товарен ван eSprinter като автомобил с двигател с вътрешно горене?
Мога ли да натоварвам моя електрически товарен ван eSprinter като автомобил с двигател с вътрешно горене?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

eSprinter разполага с просторното товарно отделение на ван Sprinter с двигател с вътрешно горене, тъй като неговата батерия се намира във външната страна на пода. С максимален обем за товарене 11 м3 той се справя отлично с предизвикателствата на работното ежедневие. При серийния полезен капацитет на акумулаторната батерия от 35 кВч почелите от големия полезен товар. При опционалния капацитет на акумулаторната батерия от 47 кВч се увеличава остатъчният пробег, за това пък полезният товар е малко по-малък поради теглото на акумулаторната батерия.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text