Мога ли да натоварвам моя електрически товарен ван eSprinter като автомобил с двигател с вътрешно горене?
Мога ли да натоварвам моя електрически товарен ван eSprinter като автомобил с двигател с вътрешно горене?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

eSprinter разполага с просторното товарно отделение на ван Sprinter с двигател с вътрешно горене, тъй като неговата батерия се намира във външната страна на пода. С максимален обем за товарене 11 м3 той се справя отлично с предизвикателствата на работното ежедневие. При серийния полезен капацитет на акумулаторната батерия от 35 кВч почелите от големия полезен товар. При опционалния капацитет на акумулаторната батерия от 47 кВч се увеличава остатъчният пробег, за това пък полезният товар е малко по-малък поради теглото на акумулаторната батерия.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text