Как да шофирам моя eSprinter възможно най-ефективно?
Как да шофирам моя eSprinter възможно най-ефективно?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

3 различни програми за движение и 4 рекуперационни степени подпомагат ефективния стил на шофиране. Двете функции Ви позволяват да оптимизирате разхода на електрическа енергия и по този начин също и остатъчния пробег на Вашия електрически задвижван транспортер.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text