Как да шофирам моя eSprinter възможно най-ефективно?
Как да шофирам моя eSprinter възможно най-ефективно?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

3 различни програми за движение и 4 рекуперационни степени подпомагат ефективния стил на шофиране. Двете функции Ви позволяват да оптимизирате разхода на електрическа енергия и по този начин също и остатъчния пробег на Вашия електрически задвижван транспортер.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text