При покупката в обхвата на доставката включен ли е кабел за зареждане?
При покупката в обхвата на доставката включен ли е кабел за зареждане?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Кабелът за зареждане не е включен в обхвата на доставката при покупка на електрически задвижван транспортер от Mercedes-Benz. По желание могат да се поръчат фабрично 4 кабела за зареждане с щекер тип 2. Можете да избирате между дължина от 4, 5 и 8 м, както и между еднофазно и двуфазно зареждане. При допълнителни въпроси относно кабелите за зареждане ще Ви посъветва Вашият Mercedes-Benz партньор.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text