Електрическа кормилна уредба

За подобрен комфорт при движение и добра стабилност на движение.

Сервоуправление, зависещо от скоростта.

Електрическата кормилна уредба увеличава комфорта за водача чрез зависещото от скоростта електрическо сервоуправление и спомага за стабилизиране на поведението при движение. При ниски скорости и при маневриране водачът получава чрез лесноподвижна кормилна уредба максимално подпомагане. При покачване на скоростта електрическото сервоуправление постепенно се редуцира, така че при по-високи скорости се подобрява изправянето на волана и чрез това стабилността на движение. Когато водачът завърти силно кормилната уредба, например при завиване, така наречената Active Axle Response спомага за изправянето на волана. Допълнително повишаване на комфорта се състои в това, че кормилната уредба може да компенсира вибрации, например поради лошо балансирани предни колела. Тъй като кормилната уредба се нуждае от енергия само когато бъде завъртян воланът, тя също допринася за икономичния разход на гориво на автомобила.