AC зареждане

Гъвкаво зареждане на много стенни станции и на обикновени станции за зареждане.

Зареждане с прав и променлив ток чрез комбинираната система за зареждане.

Комбинираната система за зареждане (CCS) с щекерна букса CCS (Combo 2) позволява гъвкаво зареждане: с мощност на зареждане до 7,4 кВт с променлив ток (AC) или мощност на зареждане до 20 кВт макс. с постоянен ток (DC). По този начин автомобилът може да бъде зареден на точки за зареждане с прав ток или с променлив ток. Зареждането с постоянен ток бързо осигурява нов остатъчен пробег по време на пътуване, докато по-бавното зареждане с променлив ток е по-подходящо за зареждане на акумулатора през нощта.