Светодиодна лента в товарното отделение

Добре осветено товарно отделение.

Енергоспестяващо осветление, по възможност без сенки.

Двете светодиодни ленти под покрива осветяват товарното отделение без сенки и чрез това улесняват ориентирането при товарене и разтоварване. Светодиодната техника привлича поради ниския разход на ток и дългия срок на експлоатация на осветителните тела. Светлината може да се включва и изключва чрез прекъсвачите за вътрешното осветление на таванния модул за управление и да бъде настройвана така, че да се включва и изключва автоматично през отвора на плъзгащите врати.