Камера за заден ход с индикация на вътрешното огледало

Повече безопасност при движение на заден ход.

Удобен помощник при паркиране и маневриране.

Камерата за заден ход прави видима зоната директно зад автомобила, която не може да бъде видяна непосредствено, като я изобразява на дисплей на вътрешното огледало за обратно виждане. Чрез това се увеличава безопасността при паркиране и маневриране – особено при стеснени условия на движение – и може да помогне да се предотвратят повреди на автомобила. Картината от камерата се появява във вътрешното огледало за обратно виждане, когато бъде включена предавката за заден ход, и се изключва автоматично, когато автомобилът потегли отново напред.