Асистент за сляпа зона

Подпомага при смяна на пътната лента и при паркиране на заден ход.

Контролира зоната до и зад автомобила.

Асистентът за сляпа зона с предупредителна система за пресичащ трафик зад автомобила може чрез оптични и акустични предупредителни сигнали да помогне за предотвратяване на злополуки при смяна на пътната лента и при паркиране на заден ход. Когато асистентът за сляпата зона идентифицира автомобил в сляпата зона, той предупреждава с червен триъгълник в съответното външно огледало. Ако мигачът бъде включен въпреки това визуално предупреждение, триъгълникът започва да мига бързо и допълнително прозвучава предупредителен звуков сигнал. Освен това предупредителната система за пресичащ трафик зад автомобила може да помогне за предотвратяване на злополуки при паркиране на заден ход, като предупреждава водача за налично движение в напречна посока.