Зареждане AC 7,4 кВт/зареждане DC 80 кВт

Бързо осигуряване на допълнителен остатъчен пробег.

За зареждане на станции за зареждане с променлив ток.

Мощността на зареждане от 80 кВт позволява зареждане на акумулаторната батерия на DC станции за бързо зареждане и така създава много бързо условия за нов пробег по време на пътуването. Благодарение на Combined Charging System (CCS) с CCS щекерна букса на автомобила (Combo 2) автомобилът може да се свързва и към стенни зарядни станции (Wallbox) с до 7,4 кВт мощност на зареждане и променлив ток (AC). По-бавното зареждане с променлив ток е подходящо предимно за зареждане на акумулатора през нощта.