Подвижни капаци на отделенията за вещи

Добре затворени.

2 практични отделения за вещи с капак отпред в кабината на водача.

Двете отделения за вещи с практични подвижни капаци вляво и вдясно на арматурното табло са предвидени за съхраняване на лични предмети, документи, като например товарителници и на мобилни крайни устройства. Така по време на движение те са добре подредени и лесно достъпни. Двете отделения са оборудвани с противоплъзгащи подложки, капаците се отварят и затварят повторно с леко натискане на бутона. Подвижните капаци дават възможност за напълно затворено арматурно табло и по този начин подобряват визуално кокпита.