Асистент при страничен вятър

Подпомага оставането в пътната лента при страничен вятър.

Намалява изместването от пътната лента чрез спирачно въздействие.

Асистентът при страничен вятър своевременно идентифицира изместване от пътната лента, причинено от силни странични пориви на вятъра, и подпомага водача да остане в пътната лента. Тъй като внезапно изместване от пътната лента на автомобила може да задейства непремерени реакции на водача. Поради това асистентът при страничен вятър коригира автоматично курса на автомобила при скорост над 80 км/ч. Така значително се намалява изместването от лентата и въздействието на страничния порив на вятъра до голяма степен се компенсира или намалява.