Навигация

Възможност за директно пристигане до целта.

Изцяло интегрирано водене към целта с комфортно управление.

С това оборудване мултимедийните системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience) се превръщат в пълноценна навигационна система. Благодарение на воденето към целта водачите по-спокойно и бързо се справят с пътуванията, тъй като системата поема досадното търсене на улици и номера на адреси. Навигационната система е изцяло интегрирана в концепцията за обслужване и индикации: обслужването се извършва по избор чрез сензорния екран или чрез бутона за сензорен контрол вдясно на волана. Навигационните указания се показват както на сензорния екран, така също и на дисплея на комбиинструмента.