Комфортна седалка на водача

Индивидуално настройващ се комфорт на седалката на водача.

Седалка с 5 възможности за настройка (10-хода).

Комфортна седалка на водача може да се настройва чрез лостове и регулатори ръчно в позиция, височина и наклон и така да бъде адаптирана към индивидуалните потребности на водача от комфорт. Благодарение на нейните многобройни възможности за настройка дори и дълги пътувания се изминават приятно. Ръчно се настройват надлъжната позиция на седалката, наклонът на облегалката, височината на седалката, както и наклонът и дълбочината на възглавницата на седалката. Освен това подглавникът може да се адаптира индивидуално във височина. При оборудване на комфортната пружинираща седалка с 4-ходова лумбална опора се изпълняват критериите на кампанията „Здрав гръб“ (Aktion Gesunder Rücken e. V.).