Поставка за смартфон

Удобно поставяне и зареждане.

Зарядна функция без кабел или държач.

Удобно зареждане без щекерна връзка: благодарение на безжичната зарядна система е възможно мобилни крайни устройства да се поставят на средната конзола и съвсем удобно да бъдат заредени. Предпоставката за това е устройствата да поддържат Qi-стандарт 1.2, съответно да има възможност за дооборудването му. Зарядната повърхност е интегрирана в средното горно отделение на средната конзола и поема смартфони с диагонал на екрана до 17 см (6,7 инча). След поставянето чрез Near Field Communication (NFC) се извършва бързо свързване между мултимедийната система и мобилния телефон. След това телефонните разговори автоматично се водят чрез разговорната система свободни ръце през Bluetooth®.