Поставка за чаши отпред

Може да се закрепят до 4 чаши, кутийки или бутилки.

Различни поставки за чаши в кокпита.

Разположените в средната конзола поставки за чаши побират при механична предавателна кутия1 2 броя, а при автоматична предавателна кутия 4 броя чаши, бутилки или кутийки и им осигуряват закрепване по време на пътуване. Поставката за чаши е лесно достъпна, както от седалката на водача, така също и от седалката на спътника. Поставката може да бъде изваждана за почистване.
1

Серийната 6-степенна механична предавателна кутия в комбинация с V6-цилиндровия дизелов двигател OM642 ще се предлага от четвърто тримесечие на 2018 г..