Sprinter изпълнение бордова надстройка | Технически данни | Mercedes-Benz
Двигател OM651

Под капака: техническите данни, размери и тегла на Sprinter с бордова надстройка.

Размери и тегло.

Дължина на автомобила
Вариант на кабината
Допустимо общо тегло
Задвижване

Мощно и икономично пътуване.

4 вида двигатели.

Който желае да успее, се нуждае от мощно задвижване: 4-цилиндровият дизелов двигател с 3 степени на мощност и V6-цилиндровия дизелов двигател съчетават в Sprinter сила и икономичност по образцов начин. Доказалите се двигатели бяха допълнително оптимизирани по отношение на разхода на гориво, например чрез намаляване на вътрешното триене на двигателя. Всички видове двигатели се предлагат както с механична предавателна кутия1, така също и с автоматична предавателна кутия.

Строгият Евро 6, съответно Евро VI стандарт за отработените газове се спазва с помощта на технологията Selective Catalytic Reduction (Селективна каталитична редукция). Този метод намалява емисиите на азотен оксид в дизелови двигатели, като отработените газове се отвеждат през катализатор и азотните оксиди2 се преобразуват в азот и вода чрез добавянето на водно базиран AdBlue®.

1

Серийната 6-степенна механична предавателна кутия в комбинация с V6-цилиндровия дизелов двигател OM642 ще се предлага от четвърто тримесечие на 2018 г..

2

Към азотните окиси (NOx) принадлежат азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2).

Преглед на видовете двигатели на Sprinter:

  • Редови 4-цилиндров дизелов двигател с 3 степени на мощност
  • V6-цилиндров дизелов двигател  

Двигатели и стойности на разхода.

Тип автомобил
Задвижване
Стандарт за отработените газове