Гаранция I Mercedes-Benz
Гаранция на Mercedes-Benz за нов автомобил

Mercedes-Benz - гаранция за нов автомобил.

Отговорност, която поемаме с готовност.

За всички транспортери Mercedes-Benz в цяла Европа важи двугодишна гаранция за нов автомобил. Договорното гаранционно съгласие Ви се предоставя от нашето съответно търговско местно представителство в съответната държава.

Гаранцията за нов автомобил е валидна от деня на доставката за Вашия наскоро произведен автомобил или от евентуално по-ранна първоначална регистрация на автомобила без ограничение на пробега в километри. Тя допълва законовата отговорност на производителя за дефектен продукт, а Вие изпитвате усещането през първите две години, че сте подсигурен.

Сферата на валидност на гаранцията за нов автомобил обхваща европейското икономическо пространство, Андора, Израел, Монако, Черна гора, Сан Марино, Швейцария, Сърбия, Турция, Ватикана.