Комфорт и сигурност – Дигитален сервизен отчет.
Дигитален сервизен отчет

Комфорт и сигурност – дигитален сервизен отчет.

Дигитален сервизен отчет.

Вашите дигитални сервизни данни.

Дигиталният сервизен отчет1 замества Вашата традиционна сервизна книжка и позволява на Вашия сервизен партньор на Mercedes-Benz сигурно и точно да документира всички извършени сервизни дейности.

През целия експлоатационен живот на един транспортер дигиталният сервизен отчет е на сигурно и защитено място в централната база данни на Mercedes-Benz и при нужда за Вас може да се изготви пълна история на сервизното обслужване.

Повече сигурност при загуба

Ако Вашият сервизен отчет бъде изгубен, можем да получим онлайн достъп до данните за сервизното обслужване на Вашия транспортер и да Ви информираме за тях по всяко време.

Повече комфорт в чужбина или при смяна на сервиза

Можем да получим достъп до данните за сервизното обслужване на Вашия автомобил и в чужбина. По този начин можем да Ви помогнем бързо и професионално навсякъде. Освен това можете да сте сигурни, че Вашият дигитален сервизен отчет ще продължи да се води, без пропуски след престой в чужбина или след смяна на сервиза.

Запазване на стойността на автомобила, чрез защита срещу фалшифициране

Дигиталният сервизен отчет документира пробега в километри и обемите на извършените сервизни дейности със защита срещу фалшифициране. Това може да повиши стойността при препродажба на Вашия транспортер Mercedes-Benz. Също така при покупка на употребяван автомобил той дава на купувача допълнителна сигурност, чрез информацията за сервизната история.

1

Предлага се за транспортери от октомври 2012 г.