ExtendedWarranty + Maintenance

Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty + Maintenance.

Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty + Maintenance.

Повече услуги за по-малко разходи.

Тук са съчетани всички предимства на продуктите ExtendedWarranty и Maintenance, с цел минимален риск от повреда и неограничена мобилност. Така Вие печелите от допълнителни услуги при по-изгодни условия в сравнение с единичните услуги. По-точно повече услуги за още по-ниски разходи.

Преглед на Mercedes-Benz ExtendedWarranty в комбинация с Maintenance:

Услуги

Удължаване на гаранцията за почти всички части и монтажни групи (например двигател, предавателна кутия, електрическа система, мостове, климатична система). Освен това пълен обхват на техническо обслужване съгласно ASSYST (Aktives Service-System) или лист за техническа поддръжка на шасито на Mercedes-Benz с включени резервни части и масла. Договорът се предлага заедно с Mercedes-Benz MobiloVan1. Сключването на договора е възможно по всяко време през първите 12 месеца след първоначалната регистрация, при условие че техническото обслужване се извършва съгласно сервизната книжка и предписанията на производителя. Броят на техническите обслужвания може да бъде избран свободно: например 2, 4, 6 и др.

Срок

До 5 години след първоначалната регистрация.

Пробег

До 450 000 км. общ пробег.

1

Mercedes-Benz MobiloVan се предлага за моделите Sprinter, Vito, Citan и Marco Polo ACTIVITY в съответната актуална версия.

За всички автомобили с първоначална регистрация след 1 октомври 2012 г. MobiloVan важи първоначално 2 години без условие за сервизно обслужване, а след това се подновява на съответната дата за техническо обслужване в оторизиран сервизен партньор на Mercedes-Benz, до 30 години.

За моделите V-класа, Х-класа, Marco Polo и Marco Polo HORIZON са валидни услугите на Mercedes-Benz Mobilo в съответната актуална версия.