Extended Warranty

Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty.

Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty.

Просто сте осигурени по-дълго: без изненадващи разходи за ремонт.

Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty Ви предпазва от неочаквани разходи за ремонт, след изтичането на гаранцията на производителя – без самоучастие и при подлежащи на планиране атрактивни условия.

.

Преглед на Mercedes-Benz ExtendedWarranty:

Услуги

Продуктът ExtendedWarranty Ви предлага удължена гаранция за почти всички части и монтажни групи (например двигател, предавателна кутия, електрическа система, мостове, климатична инсталация). Сключването на договора е възможно по всяко време през първите 12 месеца след първоначалната регистрация, при условие че техническото обслужване се извършва съгласно сервизната книжка и предписанията на производителя.

Срок

До 5 години след първоначалната регистрация.

Пробег

До 450 000 км общ пробег.