Mercedes-Benz ServiceCare Complete.

Mercedes-Benz ServiceCare Complete.

Mercedes-Benz ServiceCare Complete.

Предложението за безгрижно пътуване навсякъде представлява пълно осигуряване на Вашия транспортер.

Mercedes-Benz ServiceCare Complete покрива всички работи в сервиза, включително подмяна на износваеми части. Автомобилът е готов за употреба по план и разходите със сигурност са под контрол. Офертата е за безгрижно пътуване навсякъде за всички, които не обичат да оставят нещата на случайността и залагат на максимална прозрачност и възможност за планиране.

Преглед на Mercedes-Benz ServiceCare Complete:

Услуги

Подмяна на износваеми части, както и редовни работи по техническото обслужване, съгласно сервизната книжка и предписанията на производителя, а също и удължаване на гаранцията за почти всички части и монтажни групи (например двигател, предавателна кутия, електрическа система, мостове, климатична система). Договорът се предлага с Mercedes-Benz MobiloVan1. Сключването на договора е възможно през първите 12 месеца след първоначалната регистрация с максимум 50 000 км по всяко време, при условие че работите по техническо обслужване са извършени, съгласно сервизната книжка и предписанията на производителя.

Срок

До 5 години след първоначалната регистрация.

Пробег

До 450 000 км общ пробег.

1

Mercedes-Benz MobiloVan се предлага за моделите Sprinter, Vito, Citan и Marco Polo ACTIVITY в съответната актуална версия.

За всички автомобили с първоначална регистрация след 1 октомври 2012 г. MobiloVan важи първоначално 2 години без условие за сервизно обслужване, а след това се подновява на съответната дата за техническо обслужване в оторизиран сервизен партньор на Mercedes-Benz, до 30 години.

За моделите V-класа, Х-класа, Marco Polo и Marco Polo HORIZON са валидни услугите на Mercedes-Benz Mobilo в съответната актуална версия.