Спасителен стикер за бизнес клиенти | транспортер Mercedes-Benz
Спасителен стикер от Mercedes-Benz

Когато всяка секунда е важна: спасителният стикер.

С QR код стикера достигате по-бързо до правилната карта за спасителни операции.

След произшествие всяка секунда за спасяването на пътниците в автомобила е важна. Затова като първият производител на автомобили Daimler AG, с малка, но ефективна иновация, е открил възможността как да предоставя на спасителите екипи важна за безопасността информация, дори на мястото на произшествието – спасителните стикери.

Чрез сканиране на QR кода с помощта на смартфон или таблет се показва актуалната спасителна карта на автомобила1. Така спасителите могат веднага да видят къде са разположени въздушните възглавници, акумулаторът, резервоарите за гориво, електрическите проводници, цилиндрите за налягане и критичните за спасяването компоненти. Чрез това просто, но съществено нововъведение, спасителите на мястото на произшествието имат решаващо преимущество в битката с времето. Благодарение на QR кода те могат да реагират по-бързо и при сериозна ситуация тези стикери могат да помогнат за спасяването на животи!

Стикерите с QR кодове могат да се оборудват лесно и са на разположение при Вашия партньор на Mercedes-Benz за транспортери на Mercedes-Benz от година на производство 1996.

1

Предпоставка: съществуваща интернет връзка.

"При всеки автомобил има определени зони, където не можем да режем, без да изложим на риск пътниците в автомобила или самите нас. Затова трябва да можем да имаме достъп и отвън до тази важна за живота информация. … Така на място ще спестим ценно време. Често всяка секунда е от значение и всяка помощ е ценна."

Оливер Х., пожарникар, в интервю с Mercedes-Benz за новия спасителен стикер.