Ръководства за експлоатация | транспортери Mercedes-Benz
Ръководства за експлоатация. Интерактивно преживяване

Ръководства за експлоатация. Интерактивно преживяване.

Приложение Mercedes-Benz Guides.

Насладете се на дигиталното ръководство за експлоатация с Вашия смартфон.

Запознайте се с техниката и обслужването на нашите автомобили. Лесно, прегледно и информативно.
Предлаганите интерактивни ръководства за експлоатация се отнасят само за автомобилите, съответстващи на германските предписания.