Model Overview

Преглед на моделите ванове на Mercedes-Benz.

 • Citan

  • Товарен ван Citan

   Товарен ван Citan

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Citan Mixto

   Citan Mixto

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Пътнически ван Citan

   Пътнически ван Citan

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

 • Vito

  • Товарен ван Vito

   Товарен ван Vito

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Vito Mixto

   Vito Mixto

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Пътнически ван Vito

   Пътнически ван Vito

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

 • Sprinter

  • товарен ван Sprinter

   товарен ван Sprinter

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Пътнически ван Sprinter

   Пътнически ван Sprinter

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Sprinter бордови ван

   Бордови ван Sprinter

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Sprinter шаси

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

 • Marco Polo

  • Marco Polo

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

  • Marco Polo HORIZON

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

  • Marco Polo ACTIVITY

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

 • Транспорт на стоки

  • Товарен ван Citan

   Товарен ван Citan

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Citan Mixto

   Citan Mixto

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Товарен ван Vito

   Товарен ван Vito

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Vito Mixto

   Vito Mixto

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • товарен ван Sprinter

   товарен ван Sprinter

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Sprinter бордови ван

   Бордови ван Sprinter

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Sprinter шаси

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

 • Транспорт на хора

  • Citan Mixto

   Citan Mixto

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Пътнически ван Citan

   Пътнически ван Citan

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Vito Mixto

   Vito Mixto

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Пътнически ван Vito

   Пътнически ван Vito

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

  • Пътнически ван Sprinter

   Пътнически ван Sprinter

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

   Максимален брой пътници

   -

 • Пътуване и живеене

  • Marco Polo

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

  • Marco Polo HORIZON

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -

  • Marco Polo ACTIVITY

   Максимална дължина на товарното отделение

   -

   Макс. височина на товарното отделение

   -

   Максимален полезен товар

   -