WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Установяване на разхода и емисиите по-близо до реалността.

Новият WLTP-метод.

Методите за сертификация също остаряват. Поради това „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“, съкратено WLTP, замества метода NEFZ за установяване на стойностите за разхода и емисиите. Използваният от 1992 г. в Европа „Neue Europäische Fahrzyklus“ (нов европейски цикъл на шофиране (NEFZ)) първоначално е разработен като теоретично пробно пътуване с измервателен уред. Един модерен метод за сертифициране, обаче, трябва да дава възможно най-близки до реалността стойности, с чиято помощ да могат да се сравняват различни типове автомобили. NEFZ вече не отговаря на това изискване. Поради това е разработен методът WLTP от инициативата на икономическата комисия за Европа на обединените нации (UNECE). Новият WLTP цикъл се базира на емпирично събрани, реални данни от пътувания от маршрути в Азия, Европа и САЩ и поради това е значително по-представителен.

Съгласно чл. 15 ал. 2 и 3 от Регламент 2017/1151/EС важат следните срокове за въвеждане:

  • 1.9.2017 г.: нови типове автомобили от клас M1 и M2
  • 1.9.2018 г.: нови автомобили клас M1 и M2
  • 1.9.2018: нови типове автомобили клас N1 група II и III и клас N2
  • 1.0.2019: нови автомобили клас N1 група II и III и клас N2

Нов пътен цикъл и специфични стойности за всеки автомобил.

WLTP и NEFZ в сравнение.

Новости в WLTP-сертифицирането са преди всичко в цикъла на изпитанията и предписанието да бъдат посочени специфичните стойности на разхода за всяка възможна конфигурация на даден автомобил.

При сравнение на двата цикъла на изпитания прави впечатление, че WLTP- в сравнение с NEFZ-цикъла е по-близък до реалността и е по-взискателен: той продължава 30 вместо 20 минути, по-често се ускорява и времето, през което автомобилът стои, се намалява значително. Също и максимално допустимата скорост е 131 км/ч, с около 10 км/ч над тази на NEFZ-цикъла.

Към това се добавя, че стойностите на разхода и емисиите при WLTP-метода се установяват специфично за автомобила, тъй като масата, както и въздушното съпротивление и съпротивлението при търкаляне, може да се променят в зависимост от допълнителното оборудване. Съблюдават се също и опционални оборудвания. Ако например изберете колело с по-добра аеродинамика като специално оборудване, това може да има изключително положително влияние върху стойностите на разхода.

По-близо до разхода на пътя.

Предимства на WLTP.

Стойностите, които се установяват съгласно WLTP-метода, са значително по-близо до Вашия реален разход на гориво на пътя, в сравнение с установените съгласно NEFZ-метода стойности. Това се дължи на новия пътен цикъл, който по-добре отразява актуалните профили на шофиране. Освен това стойностите на разхода трябва да бъдат посочени специфично за всеки автомобил. Това означава: при установяването на стойностите за сертифициране се съблюдават масата, въздушното съпротивление и съпротивлението при търкаляне, както и допълнителното оборудване.

Въпреки това WLTP не може да предостави „индивидуални“ стойности на разхода. Той остава един стандартизиран цикъл на изпитания, който не може да представи личния разход на всеки един водач. Действителният разход на Вашия автомобил на пътя зависи значително от индивидуалното поведение при шофиране, от профила на отсечката, от гъстотата на движението, от натоварването на автомобила и от външните обстоятелства, като температурите. Това не може да се репродуцира едно към едно със стандартизиран метод за изпитания.