Преходна фаза I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz преходна фаза към WLTP

Преходна фаза.

Различни срокове за прилагане на измененията в EС.

Преходна фаза от NEFZ към WLTP.

Решено е: до края на 2020 г. всички 28 EС-държави трябва да са въвели новото WLTP-сертифициране. Графикът за комуникацията, относно стойностите на разхода и емисиите, както и адаптирането на изчисляването на облагането с данъци на МПС, не са единни в рамките на ЕС.

NEFZ-стойностите временно се запазват.

Разлики между NEFZ и NEFZ, изчислени от WLTP.

Успоредно с WLTP-стойностите до края на 2020 г. трябва да продължават да се установяват NEFZ-стойностите за всички автомобили. Тези стойности може да се намират и в документацията на МПС. Поради това в бъдеще, след WLTP-сертифицирането, NEFZ-стойността ще се изчислява с предписан от законодателя метод. При това продължават да са валидни определените в WLTP рамкови условия.

Изчислените NEFZ-стойности са основата за установяването на CO2 емисиите на автомобилния парк на даден производител. Тъй като тези стойности първоначално са дефинирани на базата на NEFZ-сертифицирането.

Различни срокове, други гранични стойности.

Автомобилни класове M1 и N1 - разликите

WLTP-сертифицирането се различава, както по отношение на граничните стойности, така също и по отношение на сроковете за въвеждане, а също и между автомобили с регистрация като лек автомобил (M1) и такива с регистрация като товарен автомобил (N1): за автомобили с регистрация като товарен автомобил N1 група II и III от клас N2 се минава от NEFZ сертифициране към WLTP-сертифицирането една година по-късно, отколкото за автомобилите с регистрация като лек автомобил. Това означава: WLTP важи за нови типови одобрения с регистрация като товарен автомобил N1 група II и III, както и клас N2 от 1.9.2018 г. и от 1.9.2019 г. за всички ново регистрирани автомобили.

Изключение правят автомобилите с номинална маса повече от 2840 кг, както е при Sprinter. За тези автомобили не важи WLTP. Те продължават да се сертифицират, съгласно стандарта за отработили газове Euro VI на изпитателния стенд за двигатели. При номинална маса между 2380 кг и 2840 кг съществува право на избор между WLTP-сертифициране на ролков изпитателен стенд или сертифициране на изпитателен стенд за двигатели.